Zaproszenia

Pamiętaj

Podczas rezerwacji terminu opłać zadatek w wysokości 100 zł. Wyjątkiem są sesję ślubne, gdzie wysokość zadatku
wynosi 300 zł. Zadatek jest bezzwrotny. 

Wszystkie realizowane sesje podlegają obróbce zgodnej z moim stylem.

Ceny usług dodatkowych uzgodnimy indywidualnie.